Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3.

Énekkar

Időpontja: szerda 14.30 – 16.00

Helye: Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola
Vezeti: Nemesné Kolop Katalin

Az énekkar létszámát tekintve kamarakórus, ebben a tanévben 14 fővel indult. Tagjai 3-8. osztályos tanulók. Minden tanév elején indítunk csoportot, sajnos egyre csökkenő létszámmal. Vannak, akik már több éve énekelnek velünk, de olyan is akad, aki egy év után lemorzsolódik. Célunk az lenne, hogy az ide jelentkezők iskolai tanulmányaik befejezéséig legyenek tagjai kis kórusunknak. Az együtténeklés szépsége-öröme, a szereplések felemelő élménye semmi mással nem pótolható. A továbbfejlődés csak állandó tagsággal valósítható meg, egyébként mindig újra kell kezdenünk mindent. Bízom benne, hogy a társas éneklés mint közösségi élmény vonzó marad (lesz) a gyerekek számára.
Feladatunk elsősorban az iskolai ünnepségek színesebbé tétele. Állandó szereplői vagyunk a karácsonyi és a március 15-i műsoroknak. Ha van rá igény, egyéb alkalmakkor is szívesen fellépünk (pl. farsang, évzáró). Városi felkéréseknek is eleget teszünk, amennyiben van időnk a felkészülésre. Repertoárunkat mindig a kórus összetétele, a gyerekek képességei határozzák meg.

Cél az egységes, szép kórushangzás kialakítása, megfelelő hangképzési technikák elsajátítása. Ennek érdekében minden próba 15-20 perces hangképzéssel kezdődik.

Mindig tanulunk népdalokat, dalcsokrokat. A karácsonyi ünnepségen magyar, illetve közismert karácsonyi dalokat és egyházi dallamokat is énekelünk. Nemzeti ünnepünkön elsősorban katonadalokat, szabadságharcos népdalokat szólaltatunk meg. Amennyiben lesz rá lehetőségünk, zenei kíséretet is igénybe veszünk. A könnyűzene sem idegen tőlünk, szívesen énekelünk igényes feldolgozásokat.

 

Share Button