Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3.

Tankönyvellátás – 2017/18

Iskolai könyvtárunkTisztelt Szülők!
A 2017/2018. tanévi tankönyv rendelésben a korábbiakhoz képest a következő változások lesznek:

 • az általános iskola 1-2-3-4-5. osztályában a diákok ingyen kapják a könyveket (ezek egy része tartós tankönyv, év végén vissza kell adni).
 • A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad
  • diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
  • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
  • a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.
 • A KELLO (Könyvtárellátó) nem küld előre díjbekérőt a fizetős diákoknak, a már leszállított könyveket utólag számlázza ki.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldik ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelzik.
 • Ezzel egy időben (a fizetős diákok esetében a számlával együtt) a szülőknek küldünk 2 példány átadás-átvételi dokumentumot, melyen az iskola átadja a diákoknak a könyveiket (és a számlájukat). Kérem Önöket, hogy az egyik aláírt példányt másnap küldjék vissza gyermekükkel az iskolába! (1. eredeti aláírt példány a szülőnél marad, 2. eredeti aláírt példány a KELLO-é lesz.)

Befizetési határidő: 2017. szeptember 15.
Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.

Státuszváltozás: ha a gyermeke státuszában (fizetősből ingyenes, ingyenesből fizetős) a nyár folyamán változás következett be, arról mielőbb (legkésőbb a tanévnyitón) tájékoztassa az iskolát!
A normatív támogatásról szóló határozat iskolához történő leadási határideje legkésőbb 2017. október 01-je, utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség!

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő, elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét a tankönyvrendeléssel kapcsolatos felelősségükre (gyermekük részére rendelt tankönyvek átvételére, a tankönyvek ellenértékének befizetésére, illetve szükség esetén a tájékoztatóban megadott határidőig történő visszaküldési lehetőségre).

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.
Köszönjük együttműködésüket!
Iskolavezetés

konyvtar

Mentés

Mentés

Share Button