Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3.

Iskolák szerveződése Tiszaföldváron

1876-tól 1895-ig 19 év alatt 7 iskola épült Tiszaföldváron.

 • 1876. Kossuth utcai iskola 1 tanteremmel és tanítói lakással
 • 1880. Ószőlői református iskola
 • 1885. Baross körúti iskola
 • 1893. Ószőlőben egy nagyobb méretű református iskola
 • 1894. Ószőlőben újabb iskola
 • 1894. Pusztahéken (külterület) 1 tantermes iskola
 • 1895. Fiúiskola új 2 tantermes épülete

Az építésekben meghatározó volt a református egyház és az „Alap”, mely mecénásként azt határozta, hogy sok más tevékenysége mellet iskolákat épít.

1910-től az 1 tantermes iskolák mindegyike a község kezelésébe került. 1926-ig a község iskolát nem épített. 1926. Tiszaföldvári Magyar Királyi Állami Polgári Fiú és Leányiskola megnyitása 2 osztállyal. Megszűnés 1935. teremhiány miatt. 1940. magánfenntartású polgári fiú és leányosztály.

A második világháború mérhetetlen szenvedést okozott országszerte. Tiszaföldváron fontos országút vezetett, melyen az utánpótlás érkezett.

A férfiak döntő részben katonák voltak. Az otthonlévők, asszonyok, lányok, idős, rokkant emberek, gyerekek. 1943-ban november 3-án volt a tanévnyitás.

Az 1943-44-es tanévben a következő iskolák működtek Tiszaföldváron (ebben az időben az ideiglenes oktatási miniszter Antal István – igazságügyminiszter.)

16 helyen az alábbi megosztással találkozunk:

 1. Belterületi állami népiskola  544 tanuló 11 tanító
 2. Külterületi állami népiskola  746 tanuló 14 tanító
 3. Gazdasági népiskola  (tanulókra vonatkozó adat nincs) 5 tanító
 4. Református népiskola  54 tanuló 3 tanító
 5. Evangélikus népiskola  73 tanuló 2 tanító
 6. Római Katolikus népiskola  47 tanuló 1 tanító

1944. október elején a II. világháborús események közeledtével a tanítást beszüntették.

Az iskolák felszerelések és tanítók nélkül maradtak. A szülők fogtak hozzá a helyreállításokhoz és a bútorok pótlásához. Ám az itt felvázolt rendszer, a széttagoltság, a nagy területű község területén szétszórt kisiskolák rendszere ekkor alakult ki s a mai rendszer alapjai is ide vezethetők vissza.

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. évi december hó 22.-napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli (6650/1945. ME. sz.):

“A népiskola I-VIII: és a gimnázium, illetőleg a polgári iskola I-IV. osztályai helyett „általános iskola” elnevezéssel új iskolát kell szervezni.”

Share Button