Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3.

A település kialakulása

Tiszaföldvár egyike Tiszazug nagyobb településeinek.
1879-ben 5-6000 között mozgott a lakosok száma. 1935-re már 11467-re emelkedett. 1960-ban 12486 főt számláltak meg. A 2001-ben lezajlott népszámlálás adatai szerint ma 12842-en laknak a kisvárosban.

Mezőgazdasági jellegű település, ahol kezdetben kendert, kölest, szőlőt, dinnyét termesztettek,baromfit, birkát tartottak az emberek. A Tisza vize sok halat adott, a környező mocsárban bőven termett a nád. A föld igen termékeny.
A község régi elnevezése „Mocsárvár”. Igen, hiszen mocsár vette körül azt a 8-10 méter magas kiemelkedő dombot, melyen a telepesek megtelepedtek. É-D-i irányba nyúlik el ez a darab föld, mint valami óriási méhkas. Ezen a dombháton az 1720-as években újratelepült a község. A lakosság mély árkot, sáncot húzott melybe belevezették a vizet. Így azt minden oldalról körülvette, megszületett a “Földvár” elnevezés.  A sánc vége még ma is olyan méretű, hogy elférne benne a meg nem áradt Zagyva vize. A betemetett rész a Sánc utca nevet viseli. Egy 1820-as leírás szerint a művelt földeket mocsarak és tavak övezték, a határ 22%-án volt vízborítás.

A XVIII. sz. második feléig csak magyar és református lakosság élt itt. Később tótok és római katolikusok, evangélikusok is vándoroltak ide. Az 1848-as szabadságharc idején Kossuth Lajos nálunk, egyik általános kisiskolánk udvarán lévő épületben készítette elő a szolnoki csatát. 1944. október 8-án Malinovszkij marsall katonái vonultak végig a községen. 50 honvédő vett részt a harcokban. 1849. elejétől három hónapra frontvárossá váltunk, amikor a magyar kormány Debrecenbe vonult vissza. A szabadságharc elvesztése utáni megtorlás a földváriakat is érintette. Kb. 30 főt soroztak be a császári hadseregbe-büntetésből.

1976. szeptember 4-től a Jászsági felső járás székhelye lett Tiszaföldvár, egészen 1948. április 15-ig. 1956-ban jelentős forradalmi eseményekre került sor. Október 26-án nagygyűlés volt, majd nemzetőröket választottak, járőrszolgálatot szerveztek.

1970. január 9-én Tiszaföldvárt Nagyközségi Tanáccsá nyilvánítják.

1993. január 1-től a Magyar Köztársaság Elnöke a 196/1992. (XII.18) határozatával városi címet adományozott. A rendszerváltás utáni első polgármesterünk, Marosfalvi Ernő is jelentős személyisége volt az ’56-os eseményeknek.

Látható, hogy a földrajzi adottságok mindenkor fontos, stratégiai szerepet biztosítottak Tiszaföldvárnak.

Share Button