Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3.

Elsős diákok beíratása – 2017

Tisztelt Szülők!

   Önök most nagy felelősséggel járó, de régóta várt döntés előtt állnak, amikor gyermekük számára iskolát választanak.
Önök is azt szeretnék, hogy gyermekük jól érezze magát az iskola közösségében, képességeinek megfelelően fejlődjön. A kisgyermekek életében óriási fordulatot jelent az iskola. Gyökeresen megváltozik, átalakul az életük. A játékra szánt idő megrövidül, az eddigieknél nagyobb kötelességeik, feladataik lesznek.
A gyerekek nagy várakozással, néha-néha kis szorongással gondolnak a tanulásra. A mi iskolánk tanítói nagy szeretettel, türelemmel, odafigyeléssel segítik át az első osztályosokat a kezdeti nehézségeken. Játékos módszereikkel igyekeznek zökkenőmentessé tenni az óvoda-iskola átmenetet. Első osztályainkban a jól működő hagyományos szótagoló olvasás módszerével tanulnak a gyerekek. digitabla
Tanulóink kiemelkedő eredményeket érnek el különböző szintű tanulmányi versenyeken: matematika, szavaló és helyesírási, angol, német természettudományi versenyeken, mesevetélkedőn és nem utolsó sorban sportversenyeken.
Az alsós oktatásra-nevelésre épülő felső tagozatos munka eredményei az általános iskola végén a pályaválasztáskor mutatkoznak meg. Tanulóinknak nagy százalékban sikerül bekerülniük az általuk első helyen választott középiskolákba. Visszajelzéseik azt tükrözik, hogy jól fel tudtuk őket készíteni a továbbtanulásra.
Reméljük, hogy iskolánk nevelési-oktatási programját, pedagógiai munkánk színvonalát megismerve megkönnyíthetjük Önöknek az iskolaválasztást gyermekeik számára.

Amit kínálunk

 • nyugodt, szeretetteljes légkör
 • korszerű szaktantermek, tornaterem, sportudvar, játszótér
 • 15 digitális tábla a szaktárgyi órákhoz
 • választható tehetséggondozó órák matematikából és magyar irodalomból 1-4. évfolyamig
 • idegen nyelv oktatás mindenki számára első évfolyamtól kiscsoportokban (angol vagy német)
 • mindennapos testnevelés keretében táncoktatás 1-4. évfolyamig néptánctól a társastáncig
 • emelt óraszámú oktatás: matematika, magyar irodalom tantárgyakból 5. évfolyamtól
 • informatika oktatása az 5. évfolyamtól, internethasználat
 • sajátos nevelési igényű és tanulási zavarral küzdő gyerekek megsegítése szakképzett fejlesztő pedagógussal
 • tehetséggondozás, egyéni képességek fejlesztése
 • felzárkóztatás kiscsoportokban
 • gyógytestnevelés
 • tanulmányi és sportversenyekre felkészítés és versenyeztetés
 • tanulószobai és napköziotthoni ellátás
 • az iskola által rendezett megyei szintű tanulmányi és sportversenyek: Ószőlői Matematika Verseny, Megyei Német Nyelvi Verseny, MOA Sportnap
 • színes tanórán kívüli foglalkozások: idegen nyelvi szakkörök, bábszakkör
  sport:szivacskézilabda,kézilabda,labdarúgás, pompon, ugrókötél
  művészetek: képzőművészeti szakkör, énekkar,  néptánc, társastánc
 • iskolai könyvtár használata
 • diákönkormányzat színes programjai: Őszületi Őrület családi nap, várakozás napjai, farsang, iskolai tábor
 • hagyományos programjaink: egészségnap, sporthét, környezetvédelmi nap, iskolai ünnepségek
 • színházlátogatások, múzeumlátogatások, koncert látogatások
 • tanulmányi osztálykirándulások

„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőért élünk: a szépért s jóért
amit tehetünk.”
(Széchenyi István)

Kedves első osztályba készülő Gyerekek!

Kedves Szülők!

A beiskolázás időpontjai:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00

Helye:

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola
Tiszaföldvár, Ószőlő Fő út 3.
Telefon: 56/470-141

Beiskolázási körzete:

A Zöldfa út – Hársfa út – Bajcsy-Zsilinszky út – Virág út vonalától keletre a Partalja út mindkét oldala, az Ószőlő Fő út mindkét oldala, és a Petőfi Sándor út mindkét oldala által határolt városrész, valamint a Kertvárosi út 136. számmal bezárólag az út mindkét oldala, és az Árpád út 121. számmal bezárólag az út mindkét oldala.

Szükséges iratok:

 •   a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 •   óvodai szakvélemény
 •   lakcímkártya
 •   TAJ kártya
 •   határozat a gyermekvédelmi kedvezményről
 •   szakvélemény
 •   nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

Szeretettel várunk minden kedves gyermeket és szülőt!

Borbély Lászlóné
igazgató
Szállásné Svajda Erika
igazgatóhelyettes
Varga Krisztina
igazgatóhelyettes

Lásd: Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2017

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Share Button