Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3.

Az erősödés évei, 1948/49-50.

1948. július 1-jén megjelent az iskolák államosításáról szóló rendelkezés. Ezt követően megszűntek az egyházi iskolák Tiszaföldváron. Az utolsó évfolyam is végzett a Polgári iskolában, s ezt az iskolatípust is felszámolták. Épületében indult be a gimnáziumi képzés 1947-48- ban.
Vida Gyula külterületi igazgatóra bízták a felettes szervek az államosítást.
Három általános iskolai beiskolázási terület alakult.
Az évszázados hagyományokkal rendelkező felekezeti oktatás megszűnt.

1. Leányiskola

Központja a Kossuth úton volt.
Tagiskolái, az államosított egyházi (református, katolikus, evangélikus) iskolák, Baross úti, Nyúl úti iskolák és a Szondi vezér úti óvoda.
Igazgatója: Kiss Kálmán
Tanulólétszám: 500-600 fő

2. Fiúiskola

Központja a Bajcsy Zs. Úton volt.
Magába foglalta a Malom úti egységet.
Tanulólétszáma: 500-600 fő
Igazgatója: György József

3. Külterületi Általános Iskola

Tagiskolái a központtól távol eső külterületi iskolák – közöttük van Ószőlő is.
Nagy volt a távolság és felmerült a gondolata a közös gazdálkodásnak és irányításnak. Ezekben az iskolákban folyt a f elsős oktatás.
1950-ben levált a martfűi részleg. Itt külön igazgatóság alakult. Önállósult Mezőhék és Virághegy. Már csak egy tanyai egységgel rendelkezett, ez Kunhalom. Új óvodák épültek, a népesség szaporodása megkívánta a bővítést. A nők is nagy számban vállaltak munkát.
1950 őszétől beindították a felnőttek esti és levelező oktatását, a Leány és a Fiúiskolában, Ószőlőben és Homokon is. Az úttörőmozgalom az ifjúság 60-70%-át foglalta magába. Országos versenyeken is hallattak magukról az akkori tanulók.

Az MDP Központi Vezetősége 1950. március 29-i határozata alapján feltárták a hibákat, rávilágítottak az eredményekre. Csökkenteni kellett a túlterheltséget, javítani a szociális összetételt! Nagyobb fegyelmet kellett követelni az iskolában, és az ifjúsági szervezetekben!
1950-ben az általános iskola új tanterve szerint: “Az általános iskola célja, hogy tanulóifjúságunkat Népköztársaságunk öntudatos, fegyelmezett állampolgárává, a dolgozó nép, a haza hűsége fiává; a szocializmus építőjévé nevelje- a közösség, a nép a haza önzetlen szolgálatának, a munka szeretetének és megbecsülésének, a nemzeti függetlenség, a dolgozók nemzetközi harca érdekében való önfeláldozásnak és bátorságnak szellemében.”
Az elvárások maximalistának bizonyultak.kezdetek2

Share Button